Nieuw in Profit 11  Applicatiebeheer


Leg je klanten en collega's lekker in de watten!
Memovelden met opmaak
Handige opmaaktools in veel memovelden


In veel memovelden voor vrije tekst kun je nu opmaak toepassen, zoals kopjes, vet, onderstreept, cursief en doorgestreept, nummering en bullets. Ook kun je emoji's toevoegen. Beschikbaar in zowel Profit Windows, InSite als AFAS Pocket.


Dit geldt voor memovelden, zoals de toelichting bij een dossieritem, reacties op een dossieritem, opmerkingen bij debiteuren en crediteuren, forecasts, medewerkers, artikelen, verlofaanvragen, etc. Bij andere memovelden is opmaak niet beschikbaar (dan wordt de opmaakbalk ook niet getoond). AFAS bepaalt in welke memovelden opmaak beschikbaar is, je kunt dit niet zelf instellen.

Connectoren, exports en imports

Bij memovelden met opmaak kun je de opmaak ook importeren of binnenhalen via een Connector. Hiervoor moet de tekst de juiste opmaakcodes bevatten. 


Bij export via het exporteren van een weergave of een GetConnector zal een opgemaakt memoveld ook de opmaakcodes bevatten.

Voor memovelden zonder opmaak verandert er niets. Als je tekst met opmaaktekens importeert, zal de geïmporteerde tekst wel de opmaaktekens bevatten (deze worden niet verwijderd). 

Vrije memovelden

Memovelden die je zelf hebt toegevoegd via de Management Tool (vrije inrichting) hebben geen opmaak. Wel er is een nieuw type vrij veld, namelijk Memo met opmaak.

Je kunt je eigen vrije memovelden omzetten naar het type Memo met opmaak. Een veld van het type Memo met opmaak kan echter niet worden teruggezet naar Memo (zonder opmaak).


Memovelden op rapporten

Je kunt een opgemaakt memoveld ook tonen op een rapport. In het onderstaande voorbeeld is het memoveld Opmerking toegevoegd aan de boekingslay-out voor balie-/directfacturen. Hierdoor kun je bij elke balie-/directfactuur een opmerking invullen. 

Deze opmerking wordt opgemaakt getoond op de afgedrukte balie-/factuur (als je het veld Opmerking op de rapportlay-out hebt geplaatst).


Als het rapportveld zélf opmaak heeft (je hebt het rapportveld bijvoorbeeld vet gemaakt) dan wordt de opmaak van het rapport gebruikt, in plaats van de opmaak in het memoveld.

Gebruikersgroepen standaard meegeleverd

Profiteer van de best business practices - autoriseren met het licht uit!

Met Profit wordt nu een volledige set gebruikersgroepen (rollen) met autorisatie meegeleverd. Door deze groepen te gebruiken, krijg je automatisch de juiste autorisatie op menu-items, tabbladen en acties. Bovendien worden ook de corresponderende InSite-rollen en functionaliteiten meegeleverd, waardoor je in een klap beschikt over de juiste autorisatie in InSite. Bij elke nieuwe Profit-versie zal AFAS de standaardrollen uitbreiden en aanpassen waar nodig. 

In het onderstaande voorbeeld zie je de standaard menu-autorisatie van een rol. Deze kun je niet wijzigen, met uitzondering van vrije inrichting (zoals de menukeuze Vrij contactbestand). 


Op het tabblad Autorisatie zie je dat ook de tabbladen en acties geautoriseerd zijn, maar de autorisatiefilters moet je zelf aanmaken en autoriseren. Je kunt tabbladen en acties niet wijzigen, maar tabbladen van vrije inrichting kun je wel autoriseren. Je hoeft voor de vrije inrichting dus geen eigen gebruikersgroepen aan te maken, je kunt de betreffende tabbladen autoriseren via de meegeleverde groepen.


Voor InSite worden vaste InSite-rollen uitgeleverd, deze bevatten een vaste set functionaliteiten. Deze functionaliteiten bevatten de juiste autorisatie van pagina's en onderdelen. Deze onderdelen kun je niet wijzigen, met uitzondering van eigen inrichting, zoals de pagina-onderdelen van je eigen dossieritemtypen. 


De autorisatie voor OutSite wordt niet meegeleverd.


Geblokkeerde boekingssessies vrijgeven

Als de verbinding met Profit is weggevallen, kan het zijn dat een boekingssessie is geblokkeerd. De blokkering moet worden opgeheven voordat je weer verder kunt gaan met boeken. 

Je kunt geblokkeerde boekingssessies vrijgeven via Startmenu / Algemeen / Inrichting / Blokkeringen / Boekingsessie, dat scheelt weer een telefoontje naar Support! 


Microsoft Office en Exchange

De ondersteuning is uitgebreid met Microsoft Office 2019 en de volgende uitvoeringen van Exchange 2019:

  • Exchange 2019
  • Exchange 2019 Office 365 Business Essentials
  • Exchange 2019 Office 365 Business PremiumRepeterende taken en workflows

Grip op repeterende werkzaamheden

Ook repeterende taken kun je nu via Profit inplannen, dit soort dingen hoef je niet meer in je agenda te zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Wekelijks uit te voeren controles
  • Elke maand of elk kwartaal btw-aangifte doen
  • Elk half jaar de bhv-portofoons testen
  • Jaarlijkse acties voor de accountantscontrole

Je kunt vrijwel elke frequentie instellen! In de signaaltekst kan de signaaldatum eventueel anders gepresenteerd worden. Bijvoorbeeld omdat je in de signaaltekst een weeknummer, maand of jaartal wilt zien. 


Door een repeterend signaal te maken krijgen de juiste medewerkers automatisch een signaal via InSite. Het grote voordeel: als medewerkers bijvoorbeeld andere verantwoordelijkheden krijgen, plaats je ze in de juiste gebruikersgroep. Hierdoor krijgen ze de juiste autorisatie én ze krijgen voortaan de juiste taken! Dit geldt natuurlijk ook voor nieuwe medewerkers, de overdracht van taken/verantwoordelijkheden is nog nooit zo makkelijk geweest. 


Repeterende workflows

Je kunt aan een repeterend signaal ook een workflow koppelen. Workflows worden dus automatisch gestart op basis van een simpel te onderhouden schema, je hebt er geen omkijken meer naar. 

Profit Connectoren

Logging

Bij meldingen of issues kun je altijd in het Omgevingslogboek kijken via Algemeen / Omgeving /  Logboek. Op basis van de token wordt nu altijd de gebruiker getoond in het veld Gebruiker. Bij testen via AFAS Connect gebeurde dit al, nu is dit bij alle Connector-aanroepen het geval.Vrije tabelwaarden (REST)

Via een UpdateConnector kun je ook vrije velden bijwerken. Bij een vrij veld met een tabelkoppeling zijn alleen de tabelwaarden toegestaan. In een UpdateConnector kun je nu bij een vrij veld zien welke vrije tabel gekoppeld is, inclusief toegestane tabelwaarden.

Cursussen bij medewerkers (HrEmpCourse)

Met de nieuwe UpdateConnector HrEmpCourse kunnen cursussen bij medewerkers toegevoegd, gewijzigd of verwijderd worden.Dossier (KnSubject)

Het is nu ook mogelijk om dossieritems toe te voegen op de bestemming Item + Partij. Ook het veld Serienummer is toegevoegd.


Retouren boeken

Je kunt retouren boeken via de UpdateConnectoren voor pakbonnen (FbDeliveryNote) en ontvangsten (FbGoodsReceived) door een negatief aantal op te geven.