Belangrijke wijzigingen Profit 8

In deze nieuwe versie van Profit zitten wijzigingen die van invloed kunnen zijn op je huidige inrichting. De belangrijkste wijzigingen vind je terug op deze pagina.


Wat verdient de aandacht

Algemeen


Weergaven Profit Windows geoptimaliseerd

Onze templates zijn gevuld met de best practices uit de branche. Zo ook de weergaven in Profit Windows. Deze weergaven (de zogeheten Profit-weergaven) zitten vanaf Profit 8 standaard opgenomen in Profit, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Daarnaast zijn er overbodige weergaven verwijderd. Lees wat dit voor jou betekent!

Als je een functie start, opent deze standaard met de laatst geopende weergave. Als deze niet meer bestaat, krijg je onderstaande melding. Profit opent dan automatisch een andere weergave. Is een weergave niet beschikbaar? Nee contact op met de beheerder van Profit binnen je eigen organisatie.
Bestandsnaam/ bestandslocatie (importbestand) niet meer aan te passen

Vanaf Profit 8 is het niet meer mogelijk om bestandsnamen te kopiëren en te plakken. Als je een bestand of pad moet opgeven, gebruik je nu altijd de bladerknop. Geen nieuwe versie PCC

Er is geen nieuwe versie van het PCC voor Profit 8. Je kan het laatst uitgeleverde PCC van Profit 7 blijven gebruiken. Dit is versie 7.02


Activeringen AFAS Pocket

Met de activeringen bepaal je welke functionaliteiten je in AFAS Pocket beschikbaar stelt. Voorheen was dit alles of niets. Als je bijvoorbeeld Uren boeken activeerde, konden alle Pocket-gebruikers uren boeken in AFAS Pocket. 

Nu stel je de activeringen in per gebruikersgroep, zodat je per groep kan inrichten welke functionaliteiten ze mogen gebruiken. Door deze uitbreiding vervalt het tabblad Activeringen in het menu Algemeen / Pocket App / Instellingen.  

De activeringen die je in Profit 7 op het tabblad Activeringen had aangevinkt, worden in de Autorisatie tool aangezet bij de gebruikersgroep die je gekoppeld had aan AFAS Pocket. Hierdoor blijft de toegang tot de functionaliteiten in AFAS Pocket bij de overgang op Profit 8 ongewijzigd. Vervolgens kan je per gebruikersgroep gaan autoriseren, als je dat wilt.[Nieuwe inloggen] Veld Connector en Commandline eigenschappen gebruiker

Het aanmaken en wijzigen van gebruikers in de Autorisatie Tool is verbeterd. Je ziet nu alleen de velden die relevant zijn in jouw situatie. Zo worden de velden Connector en Commandline niet meer getoond in de eigenschappen van de gebruiker als je over bent op het nieuwe inloggen. Het is nu voldoende om bij de gebruiker het veld Profit Windows aan te vinken. Let er wel op dat de autorisatie van de gebruiker verder goed moet staan.


HRM / Payroll

[Lokaal] Loonstroken worden onterecht verzonden bij een voorlopig verwerkte periode.

Bij de actie Loonstrook in de salarisverwerkingscockpit worden bij een voorlopig verwerkte periode onterecht de loonstroken verzonden via e-mail.

De patch is geïnstalleerd op AFAS Online. Heb je Profit lokaal geïnstalleerd, dan installeer je deze patch op alle systemen met een Profit-installatie.


Veld Status PA achteraan in de weergave in de aangiftecockpit

In Profit 8 staat het veld voor de pensioenaangifte Status PA achteraan in de aangiftecockpit. Je kan het veld zelf naar voren slepen.

Optimalisatie loonbeslagen

Vanaf Profit 8 leg je een loonbeslag niet meer vast door het bankrekeningnummer van de beslaglegger toe te voegen op medewerkersniveau, maar leg je deurwaarders en overheidsorganen los vast als beslaglegger in Profit. Hiervoor voeg je de beslaglegger eerst toe via: HRM / Organisatie / Instantie / Beslaglegger. Vervolgens selecteer je bij het toevoegen van een loonbeslag de beslaglegger. 


Let op: Bestaande loonbeslagen in Profit zijn niet omgezet naar de nieuwe werkwijze. Als je bestaande loonbeslagen wilt omzetten, kan je dit handmatig doen.

Voor de prioritering van loonbeslagen werd gekeken naar de soort aflossing van het loonbeslag. Vanaf nu kan je zelf prioritering toepassen op de loonbeslagen bij de medewerker. Bij het vastleggen bepaal je nu zelf wat de prioriteit van het loonbeslag is.
(Her)indienst workflow werkt niet meer 

Het kan zijn dat je (her)indienst workflow niet meer werkt in Profit 8. Dit speelt als je het indienst proces zo hebt ingericht dat je eerst via de herindienst workflow controleert of de combinatie geboortedatum en BSN al bekend is in Profit. Is dat niet het geval, dan start automatisch de indienst workflow.

Om dit op te lossen voeg je de pagina's uit onderstaande afbeelding toe aan de functionaliteit Rol: ManagementE-mailadres bij indienst melden

Bij het indienst melden van een medewerker kan je vanaf nu aangeven of het zakelijk of privé-e-mailadres over wilt nemen bij het aanmaken van de gebruiker.

Let op: Als je het veld: Automatisch InSite-gebruiker aanmaken hebt aangevinkt in het profiel voor indienst melden (context: Medewerker), dan is het veld automatisch zichtbaar en verplicht.


Fiscaal


Acties Fiscale cockpit

De Fiscale cockpit heeft een make-over gekregen! Zo zijn de acties aan de rechterkant van de cockpit weggehaald. Deze acties zijn nu beschikbaar in de weergave Aangiften. Als je gebruik maakt van de standaard meegeleverde rollen (Medewerker fiscaal en functionaliteit (fiscaal) beschik je automatisch over de nieuwe weergaven in de cockpit van de cliënt IB en Vpb.

Zie je het onderdeel Aangiften niet in de cockpit van de cliënt IB en Aangiften Vpb en werk je met eigen autorisatie? Lees dan wat je moet doen om het onderdeel in de cockpit beschikbaar te maken.Vragen?

Heb je een vraag of opmerking over dit onderwerp? Stuur een incident in bij Support!