Belangrijke wijzigingen Profit 9

In deze nieuwe versie van Profit zitten wijzigingen die van invloed kunnen zijn op je huidige inrichting. De belangrijkste wijzigingen vind je terug op deze pagina.


Wat verdient de aandacht

Algemeen


Nieuwe versie PCC

Als je het PCC gebruikt is het niet verplicht om na de overgang op Profit 9 ook overstappen naar het PCC van Profit 9. Het is wel mogelijk! Hiervoor werk je het PCC bij naar de nieuwste versie.Omgeving kopiëren via nieuwe actieknoppen

Het kopiëren van een omgeving gaat vanaf Profit 9 via actieknoppen. De optie Nieuw is vervangen door twee nieuwe acties, namelijk Nieuwe aanvraag (voor alle typen aanvragen) en Support-backup. Deze nieuwe acties zijn NIET geautoriseerd. Vergeet deze acties dus niet te autoriseren zodra je over bent op Profit 9. Dit geldt ook voor de acties Annuleren en Annuleren Support-backup.
Dossieritem met meerdere bestemmingen kan geen workflow meer starten

Je kunt in een weergave in Profit Windows in een keer een dossieritem insturen voor een aantal bestemmingen. Je vinkt bijvoorbeeld een aantal medewerkers aan en je klik op de actie Dossieritem(s).

Als het aan te maken dossieritem hierna een workflow in gaat, is het belangrijk dat je het veld Afzonderlijk per bestemming vastleggen aanvinkt. Hierdoor wordt voor elke dossieritem een eigen workflow gestart. 

Als je Afzonderlijk per bestemming vastleggen niet aanvinkt, ontstaat er één dossieritem voor alle aangevinkte medewerkers of organisaties. Wijzig je het dossieritem? Dan geldt de wijziging voor alle medewerkers of organisaties. 

Als het dossieritem alleen gebruikt wordt om informatie vast te leggen (bijvoorbeeld een notitie of ingekomen stukken), dan is het nog steeds mogelijk om eerst de gewenste regels aan te vinken en dan het dossieritem in te sturen.


HRM / PayrollLoonheffingstabellen per woonland

Vanaf 2019 gelden er meerdere nieuwe loonheffingstabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland:

  • Medewerkers die inwoner in Nederland zijn.
  • Medewerkers die inwoners zijn van een ander EU land, EER-land, Zwitserland of BES-land.
  • Medewerkers die niet in bovenstaande categorieën passen.

Het woonland leiden we af via het adres van de medewerker. Het is dus belangrijk dat dit correct is vastgelegd in de eigenschappen van de medewerker.[APG] signaal 77

Signaal 77 ontstond in alle gevallen als er sprake is van een nevendienstverband. Veelal voor het uitbetalen van een transitievergoeding (groene tabel) of door levensloop verlof ouder dan 61 jaar (groene tabel).

Vanaf Profit 9 leveren we nevendienstverbanden met een afwijking op instantie met tabelkleur 'Groen' niet meer aan in de pensioenaanlevering. Hierdoor voorkomen we dat je signaal 77 ontvangt. 


[APG] Betaalinstellingen

Vanaf 2019 wil ABP één betaling per pensioenaanlevering in plaats van één betaling per product.

Tot Profit 9 kon je per product (regeling) de betalingen inrichten. Hierdoor kon de betaalmethode en de betaaldatum afwijken. Deze mogelijkheid komt te vervallen vanaf 2019. Vanaf 2019 is maar één soort betaling beschikbaar: Premieafdracht ABP.

In de conversie naar Profit 9 wordt de soort betaling omgezet naar Premieafdracht ABP.  FinancieelWijziging lage BTW-tarief van 6% naar 9%

Via een patch is de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% in Profit doorgevoerd. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2019.

Wij raden je aan om je offertes en facturen hierop te controleren, bijvoorbeeld als je vaste teksten gebruikt waarin het oude percentage voorkomt.Onderdelen verplaatst/hernoemd in eigenschappen project

In de eigenschappen van een project zijn de onderstaande onderdelen verplaatst/hernoemd:

  • Er is een nieuw tabblad Facturering 2.
  • De naam van het tabblad Facturering is gewijzigd naar Facturering 1. 
  • Heb je rechten op het tabblad Facturering? Dan heb je na de overstap naar Profit 9 automatisch rechten op het tabblad Facturering 1. Het tabblad Facturering 2 autoriseer je zelf via de autorisatietool. 
  • De volgende velden zijn verplaatst van het tabblad Verstrekken naar het tabblad Facturering 2: Contact projectfactuur, Contact factuurvoorstel, Verzamelperiode, Verzamelmethode, Verstrekking bijlage en Crediteringsmethode.Fiscaal


Planning aangiftebiljetten en machtigingen

De verschillende aangiftebiljetten en machtigingen worden in de loop van het belastingjaar of het volgende belastingjaar uitgeleverd. Bekijk wanneer je welke aangifte naar de Belastingdienst kunt versturen en welke versie van Profit je hiervoor nodig hebt.Vragen?

Heb je een vraag of opmerking over dit onderwerp? Stuur een incident in bij Support!