Testen, hoe doe je dat?

 

Geen stress tijdens het live brengen van nieuwe functionaliteiten? Dan is testen voor een goede AFAS oplevering en acceptatie binnen de organisatie cruciaal.

Het is een doorlopend proces! De juiste aandacht en tijd is dan ook van groot belang. Maar hoe pak je dit aan? Op deze pagina vind je inspiratie, informatie, bronnen en modellen die zorgen voor een goede voorbereiding en uitvoeren van de testwerkzaamheden.

Onze visie op testen


AFAS levert standaard software en templates uit die uitgebreid getest is door onze eigen testafdeling. Wat overblijft zijn de testwerkzaamheden die afwijken op de best practice van AFAS. Het gaat hier om de specifieke inrichting en data die alleen voor jullie wordt ingericht.

Testen is geen doel, maar een middel om de nieuwe functionaliteiten goed live te brengen. Vanuit AFAS kiezen wij voor een pragmatische en overzichtelijke aanvliegroute die we bij >1500 klanten neerzetten. De testwerkzaamheden zijn een belangrijke stap naar de acceptatie van het systeem en vormt een belangrijk onderdeel van de implementatie/optimalisatie.

Het doel van testen is om antwoord te geven op de vraag of we live kunnen met AFAS. Goed is goed genoeg!

Een goede test zorgt voor:

 • Kwalitatief betere overgang naar Profit
 • Controle of de inrichting aan de verwachtingen voldoet
 • Meer betrokkenheid binnen de organisatie
 • Momenten om nog bij te kunnen sturen voor de live-gang
 • Een GO voor de live-gang van de implementatie/optimalisatie

Wie doet wat?

De rolverdeling tijdens het testen

Testcoördinator | Testteam | Stuurgroep | Procesverantwoordelijke | Projectmanager | AFAS Consultancy

Testcoördinator

Zorgt dat testen (functioneel, conversie en keten) worden voorbereid en uitgevoerd. Begeleidt testers en werkt uitvoerend mee met het voorbereiden van de testomgeving en testdata, het opstellen van testcases en uitvoeren van testwerkzaamheden. Heeft kennis van AFAS en begeleid testers in het gebruik van AFAS tijdens het testtraject. De testcoördinator heeft expertise en overzicht nodig en draagt verantwoordelijkheid voor het borgen en opleveren van de testproducten: Testplan, testdoelen, testscripts, resultaten, testrapport.

De projectmanager

De projectmanager stuurt de testcoördinator aan. Daarnaast houdt hij/zij overzicht op de bevindingen en prioriteringen. Uiteindelijk rapporteert de projectmanager aan de stuurgroep.

.

Procesverantwoordelijke

Een procesverantwoordelijke is verantwoordelijk voor één bepaald proces. Hij/zij kent het proces door en door en het proces valt ook onder de dagelijkse werkzaamheden. De procesverantwoordelijke geeft het akkoord op de processen waarvoor deze verantwoordelijk is.

AFAS Consultancy

AFAS maakt een onderscheid tussen senior consultant(s) en consultants. De senior consultant is verantwoordelijk voor het begeleiden van de workshops, het opstellen van het implementatieplan en het bewaken van de kwaliteit van de inrichting. De consultant is verantwoordelijk voor het gezamenlijk met de beheerders inrichten en functioneel testen van het systeem.

Testteam

Het testteam wordt door de testcaptain samengesteld tijdens de analysefase. Het testteam bestaat uit de verschillende procesverantwoordelijken en overige gebruikers die ondersteunen tijdens de test (het dekt de gehele populatie van de processen). Tijdens de acceptatiefase voeren de test-medewerkers de test-cases uit en leggen de resultaten en eventuele bevindingen vast.

Stuurgroep

De stuurgroep heeft de verantwoordelijkheid om het beoogde resultaat te definiëren. Tijdens Go-live fase neemt de stuurgroep een besluit over het al dan niet doorgaan van het project. De stuurgroep stelt indien nodig benodigde middelen beschikbaar. Daarnaast communiceert de stuurgroep met de omgeving en interpreteert belangrijke signalen uit de omgeving.

De 3 teststappen 

Goed voorbereid de live-gang tegemoet!

 

1. Functionele acceptatie testen

Een functionele test is het individueel testen van de verschillende procesonderdelen, gedurende de realisatiefase. Werkt de workflow? Is het profiel correct en zie ik de juiste velden? Dit doe je direct na inrichting van het procesonderdeel. De tests worden uitgevoerd door de projectgroep (functioneel beheerders, proceseigenaren en of lead). Het is nodig om eerst alle individuele onderdelen van een proces te beoordelen alvorens je de gebruikersacceptatie kan doen voor het betreffende proces.

2. Gebruikersacceptatie testen

Een acceptatietest is een test om iets wel of niet te accepteren. Met andere woorden: is wat er nu ingericht is akkoord? De gebruikersacceptatie test wordt uitgevoerd gedurende de acceptatiefase. Zorg dat je voor de acceptatietest minimaal één eindgebruiker uitnodigt die een rol binnen het proces heeft. De testcoördinator schrijft een script waarin je verschillende scenario’s nabootst die in de praktijk kunnen voorkomen. Een voorbeeld van een ketentest vanuit HRM is het indienen van een declaratie. Deze gaat na het indienen de workflow in en wordt na akkoord Profit ingeschoten. Dit leidt uiteindelijk tot een uitbetaling voor de medewerker op de loonstrook. Een voorbeeld vanuit ERP is het boeken van een inkoopfactuur, het beoordelen ervan en het betalen ervan.

3. Ketentest

De ketentest heeft betrekking op de koppelingen die worden ontwikkeld. Deze tests worden uitgevoerd om de verwerking van de gegevens, die vanuit het bronsysteem worden gestuurd naar AFAS getest. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens in het doelsysteem ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden en/of processen worden opgestart

Acceptatie voor live-gang 

Functioneel beheer

Met een beperkte groep testers tonen we aan dat de inrichting van Profit is gedaan en dat Profit in productie kan worden genomen. Wat hier wel essentieel is, is dat:

 • Er geen inrichting meer wordt gedaan. De omgeving is ‘bevroren’.
 • Er wordt gewerkt met werkelijke data.

Dit kan door verschillende cruciale flowtest-scenario’s samengevoegd te doorlopen.  Zie het voorbeeldscript. De verantwoordelijkheid (voorbereiding, uitvoering, verslaglegging) tijdens de implementatie ligt hiervan bij de testcaptain.

Gebruikersacceptatie

Samen met de gebruikers tonen we aan dat de gebruikers kunnen werken met Profit in de eigen rol. Hier gelden dezelfde regels als voor de test met de beperkte groep testers. Wat hierbij cruciaal is, is dat de gebruikers goed ingericht moeten zijn qua autorisatie. De gebruiker moet de eigen periodieke werkzaamheden doorlopen om zo een advies te kunnen geven aan de testcaptain.

De verantwoordelijkheid (voorbereiding, uitvoering, verslaglegging) tijdens de implementatie ligt hiervan bij de testcaptain. Hiervoor kunnen usercases ingezet worden, zie hiervoor het  voorbeeldscript

Ketentest

Indien er sprake is van een koppeling, zoals een roosterpakket, scanoplossing, weegbrugapplicatie etc. is het belangrijk om deze ook te testen. Hierbij gaat het om de connectiviteit tussen de verschillende systemen en daarmee de werking van de Profit in combinatie met de koppelingen. 

De manier waarop testscenario’s gemaakt worden is in de basis dezelfde als bij de flowtest.

Testmatrix

In het testtraject komen bevindingen naar voren. Hierin is het belangrijk om prioriteit aan te brengen, zodat de zaken die blokkerend voor livegang zijn als eerst opgepakt worden. De testcoördinator is verantwoordelijk voor het prioriteren van de bevindingen.

Prioriteit

Omschrijving

Oplostermijn

 Hoog (optie 1)De bevinding blokkeert meer dan X (bijvoorbeeld 100-150) medewerkers voor volgende salarisuitbetaling.Voor de eerst volgende verloning
 Hoog (optie 2)De bevinding blokkeert mutaties vanuit InSite.Binnen een week
 MediumDe bevinding beïnvloedt, maar is niet blokkerend voor volgende verloning / insturen mutaties InSiteBinnen een maand
 Laag (optie 1)De bevinding beïnvloedt geen mutaties/verloning. Met functioneel beheer is afgestemd dat deze bevinding wel opgelost wordt.Binnen één tot twee maanden
 Laag (optie 2)De bevinding beïnvloedt geen mutaties/verloning. Met functioneel beheer is afgestemd dat deze bevinding niet opgelost wordt.Niet
 OptimalisatieHet is een wens na livegang, buiten scope of change op huidige inrichting.Nader te bepalen

Tips en trucs

Waar moet je op letten?

 • Benoem de verantwoordelijkheid testcaptain en procesverantwoordelijke.
 • Begin met een gezamenlijke kick-off, maak er een feestje van.
 • Betrek ook gebruikers buiten de projectgroep bij de gebruikerstest, dit zorgt voor verhoogde draagvlak! 
 • Informeer de (project)organisatie over het testtraject.
 • Zorg voor duidelijke instructies voor de testgroep, maak hierbij gebruik van testscripts.
 • Plan tijdig je testwerkzaamheden in. Testen is namelijk het eerste wat in onder druk komt te staan bij uitloop. Bovendien werkt het als een stip op de horizon.
 • Zorg voor voldoende ruimte tussen (her-)testen en live-gang.
 • Test nooit met een beheerdersaccount! Altijd met een representatieve testgebruiker.
 • Zorg dat je de bevindingen van de tests goed borgt.
 • Controleer de faciliteiten voorafgaand aan het testen (verbinding, werkplekken, koffie, etc.)!
 • Zorg dat alle partners betrokken zijn, bijvoorbeeld ook de productpartners en ICT.

Help!

Hoe bereid ik me voor? 

 • Stel een testplan op, we helpen je hiermee op weg met onze sjablonen.
 • Beschrijf hierin de testcases per proces inclusief gewenste kwaliteitscriteria
 • Stel een testteam samen met voldoende capaciteit, kennis en draagvlak. 
 • Reserveer een aparte testruimte met voldoende werkplekken.
 • Bevries de productieomgeving, alle inrichting moet stoppen!
 • Zorg voor een goede testomgeving.
 • Maak testgebruikers met de juiste rechten.
 • Zorg voor centrale vastlegging van de bevindingen en borg deze in SIMPLR.

Seminar

Testen: #Hoedan

 

Wil jij alles te weten komen over het testen voor een livegang of optimalisatie? Meerdere keren per jaar organiseren we een seminar hiervoor. Een must-see evenement voor als je in de testfase zit!

Thema's

Bekijk ook deze thema's