Perspectief op productontwikkeling in 2018 en verder

Wat kun je de komende tijd van ons verwachten?

Productontwikkeling zit bij AFAS niet in een ivoren toren. Een groot deel van de input voor een nieuwe Profit versie komt direct van onze gebruikers. En we zien dat de AFAS gebruikers een erg actieve rol aannemen in dit proces. Op dit moment werkt ons team keihard aan Profit 7, dat vanaf mei 2018 beschikbaar komt. De inspraak- en focussessies zijn al achter de rug en leverden ons weer ontzettend veel bruikbare input en inspiratie op. Ik geef je graag een kijkje in de toekomst!

Het is eigenlijk heel simpel: onze software moet aansluiten bij de praktijk en jullie organisatie meerwaarde bieden. Daarom geven we je een belangrijke stem bij de ontwikkeling. We gaan continu in gesprek met gebruikers. Tijdens inspraaksessies in Leusden dagen we AFAS gebruikersgebruikers uit om hun wensen en suggesties te delen. De ideeën die we zo verzamelen, nemen we direct mee in onze roadmap . Ook later in het ontwikkeltraject spelen gebruikers een sleutelrol. In focussessies gaan we samen dieper in op de details van de functionaliteit die we ontwikkelen. Door steeds goed te luisteren weten we zeker dat de verbeteringen klanten aansluiten bij de praktijk en jullie ook écht verder kunnen helpen. 

AFAS is standaardsoftware en daarom proberen we ook altijd in de breedte te ontwikkelen. Daarbij stellen we ons continu de vraag: “Hoe profiteren zoveel mogelijk klanten hiervan?” Om de software steeds te verrijken, kiezen we ook aantal focusgebieden. De komende periode zijn dat bijvoorbeeld de flexmarkt (uitzendbranche en detachering) en inkoop. Maar zelfs dan zijn we er heel scherp op dat de ontwikkelingen ook toepasbaar moeten zijn voor andere branches dan de focusgebieden.

Eén bron van de waarheid

Naar ons idee ontbreekt het in de flexmarkt aan een goede geïntegreerde oplossing. Veel organisaties maken gebruik van verschillende losse applicaties, die vervolgens aan elkaar geknoopt worden. Het ontbreekt aan ‘één bron van de waarheid’. Dat is een gemiste kans, zeker in een branche waar uren registreren het vertrekpunt voor alle andere processen is. Slim automatiseren van zo’n massaproces betekent een fikse efficiencyslag. En daar profiteert niet alleen de flexmarkt van; de verbeteringen zijn namelijk ook beschikbaar voor al onze andere klanten.

Iedereen is inkoper

Ook rondom inkoop is nog veel winst te behalen. Bijna iedereen binnen een organisatie is op een gegeven moment inkoper. Of het gaat om pennen, relatiegeschenken of een nieuwe laptop. Het proces is in wezen eenvoudig: Je vraagt iets aan en het wordt besteld. Toch gebeurt dit in de praktijk op verschillende manieren; face-to-face, via een formulier, mail of de telefoon. Hiermee krijg je versnipperde bestellingen, wat zorgt voor onnodig hoge kosten en lange levertijden. Tijd dus om dat proces te automatiseren en te stroomlijnen. 

Door het aanvragen plaats te laten vinden bij de bron, en de logica en complexiteit vast te leggen in het systeem, kan de inkoper zich weer bezighouden met de waar hij of zij goed in is: de inkoopstrategie. En dat past weer volledig in de visie van AFAS: je laat onnodig administratief werk verdampen en laat de medewerkers met kennis van zaken elke dag hun meerwaarde bewijzen. Het mooie is dat het dan vanzelf voor veel organisaties bruikbaar wordt; elke organisatie waar regelmatig wordt ingekocht kan hiermee voordelen behalen. 

AVG: trigger voor innovatie

De roadmap wordt niet alleen door onze klanten bepaald. Er zijn ook externe factoren. De nieuwe Europese privacywetgeving GDPR, die in Nederland wordt uitgevoerd als AVG, is een goed voorbeeld. Ook zonder deze wetgeving is privacy en de bescherming van persoonsgegevens voor ons ontzettend belangrijk. Je gaat gewoon zorgvuldig met de gegevens van anderen om. AFAS is op dat gebied graag het beste jongetje van de klas. Maar dit geldt natuurlijk niet alleen voor onze eigen processen: we bieden AFAS gebruikers graag alle tools om aan de AVG te voldoen. De workflow voor de Wet op datalekken zit bijvoorbeeld vanaf de volgende update in AFAS. De schijnbare paniek die rondom de nieuwe wetgeving bestaat, is wat mij betreft niet nodig. Sommige organisaties schrikken wakker door mogelijke boetes. Ik benader het van de andere kant: AVG kan een trigger voor interne innovatie zijn. Het is het ideale moment om de huidige autorisatiestructuur en bijvoorbeeld het klachtenproces onder de loep te nemen en waar mogelijk aan te scherpen of te vernieuwen. Een mooie kans dus voor weer een optimalisatieslag.

Bekijk de presentatie

Tijdens de Dag van de AFAS beheerder heeft Mohamed je verteld aan welke verbeteringen wordt gewerkt en waar AFAS nog meer in gaat investeren de komende jaren. Heb je de presentatie van Mohamed gemist of wil je deze graag nog een keer bekijken? Klik dan op onderstaande video.Dag van de AFAS beheerder 2018

Mohamed was één van de keynotesprekers op de Dag van de AFAS beheerder 2018. De presentatie van Mohamed vind je onder dit blog.